Financirani projekti

Preparation of project documentation for ecological revitalization of the two Drava's branches (Boroš Drava and Dravakeresztúr's)
Project ID: HUHR/0901/1.1.2/0001
Project acronym: BOROŠ DRAVA & DRÁVAKERESZTÚR’S
Project title: Preparation of project documentation for ecological revitalization of the two Drava's branches (Boroš Drava and Dravakeresztúr's)
Project website: http://www.voda.hr/Default.aspx?sec=722
Call: HUHR/0901
Action: 1.1.2 Environmental planning activities and minor public actions to improve the quality of the environment in the natural areas
Total project budget: 300 000,00 €
EU contribution: 255 000,00 €
Project Duration 01 May 2010 − 31 August 2011
Geographical location of the project: Baranya megye, Osječko-baranjska županija
Project status: Finalized
Project description:

Na temelju prije izrađene zajedničke studije za prekogranično područje Boroš Drava, odnosno rukavca Dravakeresztur, koja je utvrdila visoku eutrofiziranost područja i njegovu smanjenu mogućnost primanja većih vodenih valova, tijekom projekta izrađena je tehnička dokumentacija plana revitalizacije područja uključujući i procjenu utjecaja zahvata na ekološku mrežu. Dokumentacija će služiti kao temelj za buduće zajedničke projekte na području zaštite od poplava i rehabilitacije prirodnih staništa.


Partnership

Lead Beneficiary

Hrvatske vode, Pravna osoba za upravljanje vodama
Hrvatska, Osječko-baranjska županija

 

Project Partner 1

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Mađarska, Baranya megye

 

Vijesti

BA biking - OTVORENJE NOVOIZGRAĐENIH BICIKLISTIČKIH STAZA
04 2015

Grad Križevci Vas sa zadovoljstvom poziva na  OTVORENJE NOVOIZGRAĐENIH BICIKLISTIČKIH STAZA, koje će se održati u srijedu, 4. studenoga 2015. godine  s početkom u 9,00 sati na parkiralištu na Trgu bana Lackovića u Križevcima, u sklopu  projekta BA biking,  prema...
pročitajte više »

Priopćenje 1, Konferencija Čakovec 10. rujna 2015.
11 2015

Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska slavi četvrti Dan europske suradnje  http://www.ecday.eu  velikom  konferencijom u Čakovcu  10. rujna 2015.godine. 
pročitajte više »