Financirani projekti

Develop bilingual environmental protection + water management lexicon and phrase book (Hungarian-Croatian, Croatian-Hungarian), aid communication, enhance working relationship of cooperating partners
Project ID: HUHR/0901/1.1.2/0002
Project acronym: BILINGUAL LEXICON
Project title: Develop bilingual environmental protection + water management lexicon and phrase book (Hungarian-Croatian, Croatian-Hungarian), aid communication, enhance working relationship of cooperating partners
Project website: http://www.ddkovizig.hu/tartalom/ipa/292
Call: HUHR/0901
Action: 1.1.2 Environmental planning activities and minor public actions to improve the quality of the environment in the natural areas
Total project budget: 83 722,00 €
EU contribution: 71 136,63 €
Project Duration 01 April 2010 − 31 July 2011
Geographical location of the project: Somogy megye, Baranya megye, Osječko-baranjska županija
Project status: Finalized
Project description:

Protiv prirodnih katastrofa, koje ne poznaju državne granice, moguće je boriti se samo uz stalnu i kvalitetnu suradnju sa susjedima. Kako bi suradnja nadležnih službi s obje strane granice bila što uspješnija i tekla uz što manje nesporazuma, projektni partneri prikupili su i objavili bilingualni leksikon terminologije vezane za upravljanje vodnim resursima. Ovaj priručnik bit će od koristi prilikom svakodnevne komunikacije, zajedničkog planiranja, implementacije zajedničkih projekata, a posebno kao potpora radu Stalne hrvatsko-mađarske komisije za vodno gospodarstvo.


Partnership

Lead Beneficiary

Dél-Dunántúli Környezetvédelmi És Vízügyi Igazgatóság
Mađarska, Baranya megye

 

Project Partner 1

Hrvatske vode, Pravna osoba za upravljanje vodama
Hrvatska, Osječko-baranjska županija

 

Vijesti

BA biking - OTVORENJE NOVOIZGRAĐENIH BICIKLISTIČKIH STAZA
04 2015

Grad Križevci Vas sa zadovoljstvom poziva na  OTVORENJE NOVOIZGRAĐENIH BICIKLISTIČKIH STAZA, koje će se održati u srijedu, 4. studenoga 2015. godine  s početkom u 9,00 sati na parkiralištu na Trgu bana Lackovića u Križevcima, u sklopu  projekta BA biking,  prema...
pročitajte više »

Priopćenje 1, Konferencija Čakovec 10. rujna 2015.
11 2015

Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska slavi četvrti Dan europske suradnje  http://www.ecday.eu  velikom  konferencijom u Čakovcu  10. rujna 2015.godine. 
pročitajte više »