Financirani projekti

Krovni plan turizma
Project ID: HUHR/0901/1.2.1/0002
Project acronym: RTPP HU-HR
Project title: Krovni plan turizma
Project website: http://rtpp.rkk.hu/
Call: HUHR/0901
Action: 1.2.1 Elaboration of a regional tourism product plan
Total project budget: 411 760,00 €
EU contribution: 349 994,57 €
Project Duration 09 March 2010 − 08 March 2011
Geographical location of the project: Zala megye, Somogy megye, Baranya megye, Međimurska županija, Varaždinska županija, Koprivničko-križevačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Virovitičko-podravska županija, Požeško-slavonska županija, Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija
Project status: Finalized
Project description:

Od samog početka Program je inzistirao na strateškom pristupu razvojnim projektima s područja turizma koji je prepoznat kao glavni razvojni potencijal pogranične regije. Temelj daljnjim projektima u turizmu je Krovni plan turizma izrađen u okviru prvog Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Krovni plan prvi je sveobuhvatni strateški dokument na ovom području te ga svi budući razvojni projekti u turizmu uzimaju u obzir, a bio je i temelj za sve turističke projekte financirane u okviru Programa.


Partnership

Lead Beneficiary

Pannon Egyetem
Mađarska, Zala megye

 

Project Partner 1

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju
Hrvatska, Osječko-baranjska županija

 

Project Partner 2

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja
Mađarska, Baranya megye

 

Project Partner 3

Razvojna agencija grada Čakovca
Hrvatska, Međimurska županija

 

Vijesti

BA biking - OTVORENJE NOVOIZGRAĐENIH BICIKLISTIČKIH STAZA
04 2015

Grad Križevci Vas sa zadovoljstvom poziva na  OTVORENJE NOVOIZGRAĐENIH BICIKLISTIČKIH STAZA, koje će se održati u srijedu, 4. studenoga 2015. godine  s početkom u 9,00 sati na parkiralištu na Trgu bana Lackovića u Križevcima, u sklopu  projekta BA biking,  prema...
pročitajte više »

Priopćenje 1, Konferencija Čakovec 10. rujna 2015.
11 2015

Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska slavi četvrti Dan europske suradnje  http://www.ecday.eu  velikom  konferencijom u Čakovcu  10. rujna 2015.godine. 
pročitajte više »