Preuzimanje dokumenata

Priručnik za provedbu projekata (Project Implementation Handbook) i Upute za provedbu komunikacijskih uvjeta za projekte (Guidelines for Implementing Information and Publicity Requirements for the Projects)

Priručnik za provedbu projekata (Project Implementation Handbook) i Upute za provedbu komunikacijskih uvjeta za projekte (Guidelines for Implementing Information and Publicity Requirements for the Projects) za IPA Prekogranični program Mađarska-Hrvatska 2007-2013 objavljene su na web-stranici Programa. Dokumenti su dostupni na engleskom jeziku. 

Ti dokumenti prije svega su namijenjeni glavnim korisnicima odabranih projekata (kako mađarskim, tako i hrvatskim glavnim korisnicima). Preporučuje se projektnim partnerima iz obje države da također pročitaju te dokumente. 

Molimo Vas da obratite pažnju na to da se posebni logo Programa, koji će se obavezno koristiti  za projekte financirane u okviru područja intervencije 1.2: Održivi turizam u području rijeka Mure, Drave i Dunava, može koristiti isključivo nakon odabira turističkih projekata. 

Vijesti

BA biking - OTVORENJE NOVOIZGRAĐENIH BICIKLISTIČKIH STAZA
04. studenog 2015.

Grad Križevci Vas sa zadovoljstvom poziva na  OTVORENJE NOVOIZGRAĐENIH BICIKLISTIČKIH STAZA, koje će se održati u srijedu, 4. studenoga 2015. godine  s početkom u 9,00 sati na parkiralištu na Trgu bana Lackovića u Križevcima, u sklopu  projekta BA biking,  prema...
pročitajte više »

Priopćenje 1, Konferencija Čakovec 10. rujna 2015.
11. kolovoza 2015.

Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska slavi četvrti Dan europske suradnje  http://www.ecday.eu  velikom  konferencijom u Čakovcu  10. rujna 2015.godine. 
pročitajte više »