Áttekintés

A Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program az Európai Unió 2007-2013-as költségvetési időszakában kerül végrehajtásra. Magyarország és Horvátország közös döntés alapján ún. „megosztott irányítási rendszerben” alakította ki a Program intézményi struktúráját.

 

A magyar-horvát határon átnyúló együttműködés 2002-ben kezdődött, ebben az évben kezdeményezték határ menti helyi szereplők a Magyar - Horvát Kísérleti Kisprojekt Alap elindítását a magyar nemzeti PHARE program keretében. A Kísérleti Kisprojekt Alap 2003-ban is meghirdetésre került. Mivel úgynevezett INTERREG – PHARE programok voltak, a kisprojekt alapok jellegüknél fogva a non-profit határ menti együttműködéseket tekintették fő céljuknak, valamint azt is, hogy a potenciális pályázói kört felkészítsék a jövőbeni INTERREG támogatási lehetőségekre.  

A Szlovénia – Magyarország – Horvátország Szomszédsági Program 2004-ben készült el szlovén, magyar és horvát partnerségben. A szomszédsági megközelítés meghatározó fejlődést jelentett az Európai Unió külső határ menti együttműködésében, mivel ugyanabban a programban ötvözte a külső és belső uniós pénzügyi forrásokat (CARDS/PHARE Horvátország részére, illetve ERFA az uniós tag Magyarország részére). A horvátországi székhelyű partnerszervezetek számára lényegi előrelépést jelentett, hogy a források immár számukra is nyitva álltak, és saját jogon lehettek pályázók míg a Magyar – Horvát Kísérleti Kisprojekt Alapok csak együttműködési jellegű projekteket tudtak támogatni, amelyekben csak a magyar oldali partnerszervezetek részesülhettek anyagi támogatásban. 

A Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Programot az Európai Bizottság 2008. március 13-án hagyta jóvá. A Program keretében a het évre 52.433.025 € uniós forrás áll rendelkezésre. A Program széles körű lehetőségeket kínál a potenciális kedvezményezetteknek két prioritás – a Fenntartható környezet és turizmus és az Együttműködő gazdaság és közösségek közötti humánerőforrás-fejlesztés – keretein belül. 

A Program különböző tevékenységeket finanszíroz, többek között a környezet- és a környezeti értékek védelmét szolgáló infrastrukturális fejlesztéseket; közös programok, tanulmányok, környezetvédelmi fejlesztési stratégiák kidolgozását; kerékpárutak építését és kijelölését; turisztikai látványosságok és az ehhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését; hátrányos helyzetű emberek munkába integrálását elősegítő intézkedéseket; a kutatási tevékenységekhez szükséges eszközök és infrastruktúra fejlesztését; közös megvalósíthatósági tanulmányok készítését; közös tananyagfejlesztést és az oktatási lehetőségek bővítését; emberek közötti kapcsolatok fejlesztését, mint például fesztiválok, előadások, koncertek, kiállítások, művészeti akadémiák, jótékonysági események, határon átnyúló amatőr sportbajnokságok és tornák szervezését; valamint a nyelvi akadályok csökkentését célzó tevékenységeket. 

A programok fontos jellemzői 

Vezető Kedvezményezett elv 

A Vezető Kedvezményezett elv a Program keretében támogatott valamennyi projekt kapcsán alapvető követelmény. A projektet a Vezető Kedvezményezett képviseli, amely szervezet az egyetlen közvetlen kapcsolatot testesíti meg az adott projekt, valamint a Program közös végrehajtó szervei közötA Vezető Kedvezményezett felelőssége, hogy egy partnerségi megállapodáson alapuló, jól működő partneri konzorciumot állítson fel. 

Határon átnyúló hatás  

A határon átnyúló közvetlen hatás biztosítása érdekében a projektekbe a határ menti terület magyar és horvát oldaláról egyaránt be kell vonni partnereket. A projekteket az ún. közös együttműködési kritériumok szerint kell tervezni és végrehajtani: közös projektfejlesztés, közös humánerőforrás, közös finanszírozás, illetve közös projekt-végrehajtás. A projektek eredményeinek hatást kell gyakorolniuk a határ mindkét oldalára.

Hírek

Első sajtóközlemény, Csáktornyai konferencia
2015. augusztus 11.

A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program az Európai Együttműködés Napját  http://www.ecday.eu  idén szeptember 10-én egy nagyszabású konferenciával ünnepli a horvátországi Csáktornyán.
részletek »

Három Folyó=Egy Cél - Sajtótájékoztató
2015. április 28.

A  Három Folyó=Egy Cél , a tájrehabilitáció és a biodiverzitás megőrzése egy határon átnyúló bioszféra rezervátumért című együttműködési projekt keretében sajtótájékoztatóra kerül sor 2015. április 28.-án.
részletek »